Facebook

Regler og ansvar

Klargjøring av kjøretøyet

Eier skal gjennomgå sjekkliste for utleie før leietager henter og samtidig sørge for at utleverings- og returneringskjemar er utskrevet i to eksemplarer innen utleie starter.

Overdragelse

Når nøkler blir overlevert skal eier sammenligne leietagers førekortnummer og annen informasjon med det som er opplyst i leiekontrakten. Eier skal også sjekke at leiers alder er korrekt, og sørge for at leier får det Grønne kort ved bobil udleie.

Eksisterende skader

Kjente skader på kjøretøyet skal opplyses av eier i utleveringsskjemaet. Skjemaet kan hentes på Out2Camp. Det anbefales at både leietager og utleier tar fotografier både utvendig og innvendig.

Leier

Leietager skal ha registrert adresse i Norge, Sverige eller Danmark, og skal oppfylle de andre forsikringsbetingelserne i forhold til minstealder og førerkortkrav. Hvis leier av andre årsaker ikke vurderes i stand til å føre kjøretøyet kan utleier kansellere leiemålet.

Røyking og dyr

Hvis eier har forbud mot røyking og dyr i kjøretøyet skal det respekteres.

Angrerett

Angrer du en booking, må du kansellere bookingen via din leieoversikt på Out2Camp. Leier refunderes i henhold til eiers kanseleringspolitikk.

Henting

Hvis ikke kjøretøyet er i overensstemmelse med beskrivelsen på Out2Camp og i leiekontrakten, kan leietager kansellere leiemålet.

Ansvar

Leietager har ansvar for kjøretøyet i hele leieperioden og betaler en selvrisiko i henhold til tilknyttet forsikring i forbindelse med hver enkelt skade.

Kilometerstand og drivstoff

Kjøretøyets kilometer- og drivstoffstand noteres i utleverings- og returneringsskjemaet ved leienperiodens start og slutt. Kjøretøyet skal tilbakeleveres med samme mengde drivstoff som ved henting.

Drivstofftype

Leietager er ansvarlig for å fylle korrekt drivstoff på kjøretøyet.

Olje og vann

Hvis en varsellampe lyser eller en feil oppstår på kjøretøyet, skal leier stanse umiddelbart og veihjelp kontaktes.

Bøter

Parkeringsbøter, fartsbøter, bompengeavgifter, veiavgifter og lignende som kjøretøyet mottar i leieperioden skal betales av leier.

Avlevering

Leietager og utleier skal sammen sjekke at kjøretøyet avleveres i samme tilstand som ved henting. Hvis kjøretøyet er skadet, er det eiers ansvar at skader føres inn i returneringsskjemaet med leietagers og utleiers underskrift. Out2Camp informeres øyeblikkelig med hensyn til eventuell forsikringssak.