Facebook

Hva gjelder ved en avbestilling

Markedets mest fleksible avbestillingsregler? Ja, det tror vi. På Out2Camp bruker vi en avbestillingsmodell, der du som bruker kan påvirke det som gjelder. Det er ditt valg!

Avbestillingsregler i en leiesituasjon handler om å kunne møtes i midten og finne et kompromiss som føles rimelig og rettferdig for begge parter. Alle individer tenker annerledes, så vi synes det er viktig at du har frihet til å velge.

Avbestilling av en ubetalt booking

Både leietaker og eier har muligheten til å kansellere en booking gratis før den blir betalt, via 'Min profil -> Bookinger'.

Avbestilling av en betalt booking

For å kansellere en betalt booking, må Out2Camp alltid kontaktes.

Beløpet du betaler som leietaker består av en leiepris (oppgitt av utleier) og et bookinggebyr (forsikring).

Hvis utleieren må kansellere en betalt booking, vil hele beløpet bli tilbakebetalt til leieren.

Hvis leieren ønsker å kansellere en betalt bestilling, bestemmer avbestillingstidspunktet og utleiers valgte avbestillingsregler, hvor mye av leieprisen som tilbakebetales.

Uavhengig av utleiers avbestillingsregler, gjelder følgende:

 • Full refusjon av bestillingsgebyr (forsikring).
 • Full refusjon av utleiers eventuelle klargjøringsbegyr
 • Full refusjon av eventuelle extra val, f.eks. ekstra km, redusert egenandel osv.
 • Det refunderbare beløpet er unntatt fra 2,5% av leieprisen for å dekke transaksjonskostnaderne.

Avbestillingsregler

For å gjøre det enkelt, men likevel fleksibelt, har vi utviklet en rekke forhåndsdefinerte avbestillingsregler.

Som utleier velger du den regel du vil bruke når du leier ut bilen din. Som leietaker kan du se de avbestillingsregler som gjelder på kjøretøyets side under 'Utleievilkår' før du booker.

Gjeldende avbestillingsregler fremgår alltid av leiekontrakten som opprettes så snart en bookingforespørsel er sendt inn. En endring i valgte avbestillingsregler påvirker ikke eksisterende bookinger.

Ved en kansellering tar vi utgangspunkt i avbestillingsreglerne i leiekontrakten. Skulle det oppstå spesielle forhold der leietaker og utleier er enige om å avvike fra avbestillingsreglerne i leiekontrakten, vil vi overholde dette.

Følgende er de forhåndsdefinerte avbestillingsregler:

Fleksibel

 • 24 timer før: Full refusjon.
 • Mindre enn 24 timer: Første 7 dager full leie, rest refunderes.
 • I leieperiode: 7 dager fra varsel full leie, rest refunderes.
 • Ikke fremmøtt: Ingen refunsjon.

Moderat

 • Senest 7 dager før: Full refusjon.
 • Mindre enn 7 dager: 50% refusjon.
 • Mindre enn 24 timer: Ingen refusjon.

Moderat+

 • Senest 14 dager før: Full refusjon.
 • Mindre enn 14 dager: 50% refusjon.
 • Mindre enn 7 dager: Ingen refusjon.

Streng

 • Senest 30 dager før: Full refusjon.
 • Mindre enn 30 dager: 50% refusjon.
 • Mindre enn 24 timer: Ingen refusjon.

Streng+

 • Senest 30 dager før: Full refusjon.
 • Mindre enn 30 dager: 50% refusjon.
 • Mindre enn 7 dager: Ingen refusjon.

Ekstra streng

 • Senest 30 dager før: 50% refusjon.
 • Mindre enn 30 dager: Ingen refusjon.

Avbestillingsbeskyttelse

Out2Camp tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse eller muligheten til å kjøpe avbestillingsforsikring. Imidlertid gjør mange private forsikringsselskaper dette, så kontakt ditt eget forsikringsselskap.

Noen kortutstedere (Visa, Mastercard) tilbyr også avbestillingsbeskyttelse hvis betaling skjer med kortet deres. Et tips er å kontakte banken din for å finne ut mer.